Wil Stad Antwerpen écht pionier worden in het meten van leerwinst? Zet in op comparatief beoordelen

Het Antwerps Stedelijk Onderwijs zet de komende jaren in op gestandaardiseerde toetsen. Stad Antwerpen zette bewust enkele vooroordelen en risico’s aan de kant, met één duidelijk doel: meten wat men in het onderwijs vaak onmeetbaar acht; leerwinst.

In september 2020 start het Antwerpse experiment rond de centrale toets. 22 scholen zullen 8 jaar lang hun leerlingen opvolgen via gestandaardiseerde toetsen. Zo hopen ze de leerevolutie van 4850 leerlingen op langere termijn in kaart te brengen. Uit voorbeelden van buurlanden (bijvoorbeeld de CITO-toetsen in Nederland), weten we ook dat dit werkt. Het goed monitoren van leerprestaties en leerlingen kan een verschil maken. Het kan scholen en leraren duidelijk maken op welke vlakken verbetering mogelijk is in het onderwijsniveau en de leerlingenprestaties.

Read more