Fork me on GitHub

Partners

De Gebruikersgroep

  • bewaakt de realisatie van de projectdoelstellingen, in het bijzonder het genereren van een zichtbaar maatschappelijk en economisch effect bij de doelgroep;
  • ziet er op toe dat de concrete uitvoering van het project door de betrokken projectpartijen optimaal afgestemd is op de noden van de organisaties uit de doelgroep;
  • functioneert in het bijzonder als klankbord voor de uitvoering van het project en voor de mogelijkheden van industriële en/of maatschappelijke implementatie van de projectresultaten.

Partners in deze groep (in willekeurige volgorde):

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Het D-PAC project wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.