5/10 voor de juf of meester: geven leerlingen wél eerlijke oordelen?

Soms heb je erg je best gedaan om van die suffe tekenopdracht een meesterwerk te maken! En wat blijkt? Je krijgt van juf of meester maar een 6, terwijl je buurman met een 9 staat te blinken… Is dat wel helemaal eerlijk?

Volgens leerlingen vinden leerkrachten het maar moeilijk om cijfers te geven voor opdrachten zoals schrijven of spreken. Op de Kinderuniversiteit, een initiatief van de Universiteit Antwerpen, onderzoeken we vandaag samen met leerlingen van 8 tot 14 jaar hoe we tot eerlijke beoordelingen kunnen komen. In 3 workshops laten we groepen van 30 leerlingen cijfers geven aan tekeningen van poppetjes. Kunnen zij het beter dan hun leerkracht?

Ook leerlingen blijken zeer verschillende punten te geven. Zo geeft de ene leerling 3 punten voor een tekening, terwijl een andere leerling de tekening maar liefst 8 punten waard vindt. Er zijn zelfs leerlingen die een tekening 4,8 punten geven. Dat is wel heel nauwkeurig!

Blog kinderuniversiteit_foto1

Iedereen heeft een ander idee over hoeveel punten de tekening verdient.

Net als leerkrachten letten leerlingen op zeer verschillende aspecten. Sommige leerlingen kijken naar de kleur in een tekening, terwijl andere leerlingen kijken of het poppetje wel duidelijk getekend is of welke gezichtskenmerken te zien zijn.  De leerlingen zijn ook kritisch tijdens het oordelen. Want hoe oud is de tekenaar eigenlijk, en wat was precies de opdracht? Dat is natuurlijk van invloed op het oordeel dat je geeft.

De oordelen van de leerlingen lopen dus erg uiteen. Kan het anders en beter? We laten de leerlingen eens proberen om tot een rangorde te komen met D-PAC. In groepjes krijgen de leerlingen steeds twee tekeningen die ze met elkaar moeten vergelijken. Volgens de leerlingen is dat een stuk makkelijker, want ‘je hoeft maar van 2 tekeningen te zeggen welke de beste is’. En dat is natuurlijk makkelijker dan een cijfer te kiezen tussen 1 en 10. Het blijkt wel lastig te zijn als twee tekeningen heel erg op elkaar lijken, want welke kies je dan?

 

Blog kinderuniversiteit_foto2   Blog kinderuniversiteit_foto3

‘Ik vind vergelijken makkelijker dan elke tekening een punt te geven.’

 

Het advies van leerlingen aan hun leerkrachten?

 • Het is sowieso niet gemakkelijk om punten te geven;  leerkrachten geven verschillende punten omdat ze naar andere dingen kijken.
 • Geef niet in je eentje punten maar werk samen met collega’s.
 • Geef een bepaalde les opnieuw als de punten erg laag zijn.
 • Geef niet enkel punten, maar zeg ook wat er goed of minder goed is, zodat wij er ook iets van kunnen leren.

Which video is better? D-PAC allows educators to assess videos in an easy and credible way

Different types of media such as video, audio, or images are increasingly used for the assessment of students’ competences. However, as they allow for a large variation in performance between students, the process of grading is rather difficult. The online tool D-PAC aims to support educators in the assessment of video and images.

 

In D-PAC, students can easily upload their work in any media type (text, audio, image, video), after which the work is presented in randomly selected pairs to the assessors. The only task for assessors is to choose which one of the two is best, using their own expertise. Assessors find it easy to make such comparative judgements because they are not forced to score each work on a (long) list of criteria. Each work is presented multiple times to multiple assessors, resulting in a scale in which students’ worked is ranked according to its quality. 

 

‘Working with D-PAC was really easy and fast.’

Ivan Waumans, KDG University College

Recently, D-PAC has been used in a Bachelor Multimedia and Communication Technology for the assessment of students’ animation skills. Students received an audio fragment of the radio play by ‘Het Geluidshuis’ and had to accompany it with animation. A group of 9 assessors evaluated the quality of the animations. The assessors differed in background and expertise: 3 people from Het Geluidshuis, 2 expert animators, 2 alumni students, and 2 teachers.

 

For Ivan Waumans, coordinator of the course, working with D-PAC was really easy and fast. ‘About 2 hours after I sent the login information to the assessors I got an email from one of them saying: Done!’ Assessors valued that they could do the evaluations from their homes or offices. Some assessors did all the comparisons in one session, whereas others spread their comparisons over a few days. None of them had any trouble using or understanding D-PAC. The only difficulty the assessors experienced was when they had to choose between 2 videos that were of equal quality. Ivan had to reassure them that it was OK to just pick one of them, because the tool generates the same ability score for videos of equal quality. Ability scores represent the likelihood that a particular video will win from others. Based upon these scores the tool provides a ranking order in which videos are ordered from poor to high quality. 

 

video
Assessors evaluated the quality of animations using pairwise comparisons in D-PAC

 

‘After explaining comparative judgement, students accepted their grade’

Ivan and his team assigned grades to the animations based upon the order and ability scores. As there were gaps between ability scores, the final grades were not equally distributed over the ranking order. For instance, the top 2 videos got 18/20 and 16/20. Teachers were happy with this more objective grading system. ‘When I look at certain videos and their grade, I notice that I would have given a higher or lower grade depending on my personal taste or the relation with the students’, Ivan explained. He experienced that by including external people in the evaluation, this bias was eliminated. There were only 2 students who were a bit disappointed about the grade they received. But after explaining the procedure of comparative judgement, they accepted their grade. The fact that 9 people contributed in ranking the videos, instead of only one teacher, convinced them the grade was fair.

 

More information

D-PAC allows educators to assess students’ performance in video or images in a more reliable and credible way, without increasing the workload of teachers.

Want to find out more? Get in touch with our team:

 

Media & Learning Newsletter

This blog has been published in the newsletter of Media & Learning:

Screen Shot 2017-03-09 at 11.20.47

Noorderburen waarderen onze expertise

Onder het motto ‘samen professionaliseren’ pikte hogeschool Zuyd (Heerlen, Sittard, Maastricht) het D-PAC-verhaal op. Geboeid door onze kennis en ervaring op vlak van professioneel beoordelen en peer-assessment, willen ze ook anderen binnen de hogeschool inspireren en stimuleren.

In samenwerking met Dominique Sluijsmans (lector Professioneel Beoordelen, Zuyd) en Judith van Hooijdonk (I-team, Zuyd) is begin deze week een blog over D-PAC als tool voor Technology Enhanced Learning (TEL) verschenen.

blog Zuyd 2

Op de blogpagina van ICT in Onderwijs en Onderzoek @ Zuyd staan overigens ook nog andere zeer interessante nieuwtjes.

Dankjewel I-team om met en voor ons te willen netwerken: benieuwd naar de reacties op deze boeiende blog.

D-PAC in vogelvlucht: (sterk) groeiend gebruik

Steeds meer gebruikers plukken de vruchten van D-PAC, de digitale tool die we ontwikkelden om competenties te beoordelen via paarsgewijze vergelijking. In 2014 en 2015 klopten respectievelijk 1  en 5 organisaties aan om aan de slag te gaan met D-PAC. In 2016 waren dat er al 14. Overheen die 3 jaren hebben zij onze tool in totaal 42 keer gebruikt. 1424 beoordelaars beoordeelden gezamenlijk maar liefst 2848 werkstukken door ze in willekeurige paren te vergelijken. Concreet ging het om geschreven teksten van 1 bladzijde tot portfolio’s van 80 bladzijden, over geluidsfragmenten tot video-opnames.

 
Blog_evolutie
Figuur 1: Evolutie D-PAC (2014-2016).

 

Grote interesse vanuit het hoger onderwijs
Uit de cijfers blijkt dat vooral organisaties uit het Hoger Onderwijs met D-PAC aan de slag gaan. Van de 33 afnames in 2016 vonden er 29 afnames plaats in hogescholen en universiteiten. De tool is hier voornamelijk gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijsdoeleinden. Bij ruim 1 op 3 afnames schakelde men medestudenten in om elkaars werk te beoordelen. Dit verklaart ook de sterke stijging van het aantal beoordelaars sinds 2015.

D-PAC blijkt zich goed te lenen voor peer-assessment: studenten kunnen hun eigen werk uploaden in de tool, waarna ze het werk van hun medestudenten te zien krijgen en kunnen beoordelen door ze onderling te vergelijken. Een belangrijke les uit deze peer-assessments is bovendien dat studenten het werk van hun medestudenten even betrouwbaar beoordelen als docenten dat doen.

 

Wat staat ons te wachten in 2017?
Voor het komende jaar staan er alweer 52 afnames gepland en het jaar is nog maar net begonnen.

Een opsteker voor ons om:

 • de deur wijd open te houden voor nieuwe gebruikers en hen kennis te laten maken met de voordelen van D-PAC;
 • de feedback en ervaringen van huidige gebruikers aan te grijpen om D-PAC verder te verfijnen;
 • de ervaringen van eerdere gebruikers te delen, bijvoorbeeld tijdens de Onderwijs Research Dagen in Antwerpen. Ook zullen we in het najaar van 2017 een eigen conferentie organiseren.

Geïnteresseerd in een demo of wil je op de hoogte blijven van nieuws rondom D-PAC? Stuur ons een .

Using D-PAC for CV-screening

Comparative judgement is nowadays predominantly used in the educational domain. The D-PAC team aims to explore CJ’s strengths beyond this realm, for example in the recruitment and selection domain. Therefore, we conducted a try-out investigating whether or not D-PAC was successful when applied to CV-screening. Consequently we partnered with Hudson (http://be.hudson.com – a human resources consultancy company) using a received job opening from a client. Forty-two CV’s were received and D-PAC was used with 7 assessors to compare the CV’s. Assessors also provided pairwise feedback to justify each choice. The main questions were related to reliability and validity: (1) how reliable is the D-PAC assessment on CV screening with expert assessors (if the assessment would be performed again, how strongly will the ranking resemble the current one)? And (2) do all assessors look at the same and relevant criteria of the CV’s in relation to the job ad (validity)?

Results show that the assessment reached a high reliability (SSR = .88 – see figure 1). In addition to this, this high reliability was already achieved at 14 rounds. Moreover, inspecting the cut-off of acceptable reliability (SSR =.70), this was already accomplished after 9 rounds. The time investment of the total assessment was 11.5 hours, including pairwise feedback. However, since high reliability was already attained early on (9 rounds), this timing can be drastically reduced to 5 hours. Moreover, this time investment is still an overestimation, since in reality assessors do not provide feedback on the CV’s. To give an indication: it takes about 73 seconds to read two CV’s and decide which one is more in line with the job. If assessors have to give feedback to justify their choice, time increases to 90 seconds for each pair. To summarize, attaining a reliability of .70 without providing any feedback results in a time investment of 5 and a half minutes for each CV.

SSR round Hudson
Figure 1: Reliability (=SSR) of the CV-screening assessment. In total, 23 rounds were performed. Blue lines indicate different reliability levels. Reliability of .80 achieved at 14 rounds. Reliability of .70 achieved at 9 rounds

Additionally, assessors’ arguments were analysed to inspect the validity of the assessment. The main discussed themes were ‘work- and job-experience’, ‘education’, ‘over qualification’ and ‘job hopping’. Two themes were recurrent in all 7 assessors’ arguments: work- and job-experience and education. One theme was only discussed by one assessor: ‘age’. The top arguments per assessor are represented in figure 2. Most striking is that relevant experience and the amount of experience were most frequently mentioned by every assessor. Additionally, job hopping was mentioned a lot by assessor 2.

argumenten hudson
Figure 2: Top arguments given by all 7 assessors.

Next, we investigated which CV’s were in the lowest or highest position in the ranking and what type of comments they mainly received. Here, we found that when assessors mentioned something about candidates’ experience (or the lack of it), this CV had a higher chance to be lower ranked. On the other hand, when assessors discussed about candidates’ education, general experience, over qualification, bilingualism, job-hopping and the given explanation of experience, CV’s were more likely to end up at the higher part of the ranking (see table 1).

Arguments Low ranking High ranking
Amount of experience 40 26
Education 18 35
General experience 1 22
Overqualified 0 6
Bilingualism 2 8
Job-hopping 2 9
Explanation experience 0 6

Table 1: Arguments which differ between CV’s at the lower part of the ranking and the higher part of the ranking

To summarize, this try-out shows many opportunities. Firstly, it indicates that D-PAC is usable in a recruitment and selection domain, showing high reliabilities in a short amount of time. In addition to this, time investment will be reduced in future similar assessments, increasing its efficiency. Secondly, regarding the validity, the analyses of the provided arguments indicates that recruiters share the focus on relevant experience for this job. Next to this, recruiters differ in emphasis, each recruiter imposes different emphases during the assessment, which is captured when using multiple assessors. This further underpins the logic of including multiple assessors during a cv screening process.

Peer assessment in D-PAC reduces workload for tutors!

A group of 91 students second bachelor of the University of Hasselt in the track physiotherapy had the following task at the end of this year:

  – They had to formulate a clinical research question based on their experience as a physiotherapist;
  – Then they searched for a relevant scientific paper and formulated an answer to the research question based on the article.
  – At last they had to evaluate the article and point out the strengths and weaknesses of their study.

Normally all these papers are evaluated by one or two tutors. These tutors judge the paper by giving a ‘passed’ or ‘failed’ and provided feedback. You can imagine, this results in a substantial workload, especially when more than one task per student needs to be marked.

The tutor was inspired by a presentation about the D-PAC project. At first, the tutor was a bit skeptic. However, the possibilities of the tool were tempting enough to conduct an experiment in which peers would have to judge and comment the papers using the D-PAC tool. Next to this, the tutors evaluate the papers on their traditional manner. Afterwards the judgments and feedback of the students could be compared with the judgement and the feedback of the tutors.

Based on the pairwise comparison data we calculated the Scale Separation Reliability (SSR) for the student evaluations. The SSR was .80 and can be seen as a very reliable scale. To achieve this, 91 students had made 910 comparisons in total, in other words, every paper was compared 20 times.

The feedback students provided was of high quality. The results of a survey conducted by the students supported this statement. Students perceived the D-PAC peer feedback as relevant, honest and legitimate. Because almost every assessor gave feedback on almost every paper they had to compare, each student received feedback of 15 à 20 peers. Students indicated this as an added value of the D-PAC method.

If we compare outcomes of the students’ assessment and the tutors’ pass/fail decisions, we see a high resemblance. As Figure 1 shows, 12 students were given a fail by the tutor (red dots) and they all are located on the left side of the rank order. We can conclude that students can, by using pairwise comparison, evaluate their peers papers as good as tutors on their traditional manner.

rank Joke

However, as you can see, some blue dots remain on the left hand side, meaning that they were judged by students to be of poor quality, whereas tutors considerd them passed. Therefore, the coming year, the tutor will check the 40% lowest ranked papers to verify whether they failed. As such, using this combination of peer review and feedback together with a final check by the tutor, the workload of the tutor is reduced by at least 60% while ensuring the quality of the decision and the feedback.

Testimonial professor architecture

The next film is a testimony of an architecture professor who used D-AC for a peer assessment of mood boards. Because the movie is in Dutch, you can read a short summary of the main findings.

Summary
60 students were divided in groups of five. Each group had to create two mood boards resulting in 20 mood boards. These mood boards were uploaded in the D-PAC tool and the students made ten comparisons at home in which they judged the mood boards of their peers and provided feedback.

These comparisons resulted in a ranking of the poorest to the best mood board. So each group had two mood boards in the ranking. The students had to continue with the mood board that was ranked highest. Therefor they could use the feedback to improve their design.

The teacher used the rank order and the feedback from the students to discuss the results in group. He indicated a large time saving because all the students already had seen the mood boards and formed their opinions. Where normally the discussion of the mood boards lasted a whole day, now it lasted one hour using the rank order. According to the professor without sacrificing quality of the discussion, on the contrary.

Further, the professor indicate to save time in processing the results of the peer assessment afterwards as there was no processing because the results were automatically generated by the tool.

Also according to the professor, the learning effect by students of watching other peers’ work and formulating reasons why one was better than the other, was not to be underestimated.

SOS scoring ‘briefing notes’? College of Europe Bruges tried D-PAC!

In the last months, several D-PAC try-outs have run. In these try-outs, assessments are set up in diverse organizations. For the organizations, the aim is to experiment with D-PAC. For us as a team, the try-outs are valuable to gain information on different aspects of D-PAC: the user-friendliness of the tool, how the tool can be embedded in real life situations and on how information out of D-PAC is used.
A few weeks ago, a try-out ran in College of Europe Bruges. A team of four docents used D-PAC to assess students’ competences regarding ‘briefing notes’. The try-out was especially interesting for the D-PAC team given the small number of assessors and the fact that the rank order would be used in students’ final mark on a course. The reliability of the rank order was sufficient at 0.71 (see Table 1).

Table 1: General statistics

Number of representations 84
Number of comparisons 620
Number of assessors 4
Time/comparison 373 seconds
Reliability 0.71
Misfitting judges 0
Misfitting representations 2

During the try-out, one assessor kept behind with the comparisons that had to be made. At that point, we noticed that the reliability of the rank order was already sufficient with 510 comparisons. The reliability of the rank order did not increase adding 100 comparisons of the specific assessor. Curious about why this was, we investigated the progress of the reliability over time. Figure 1 shows our findings, suggesting that for this specific try-out, 10 comparisons per representation were needed to reach a reliability measure of 0.70. Moreover, the measure of 0.70 turned out to be a border that would be difficult to cross.
blog SOS_Roos
Figure 1: Progress of reliability over time

Additionally, the team was interested in how the docents used the rank order to define the final marks. The head teacher told that they discussed the first and the last representation of the rank order (see figure 2). They decided what score was appropriate for these representations (8/20 for the last one and 18/20 for the first one). Subsequently, they scored the rest of the representations following the rank order with intervals of 0.5 point.

blog SOS2_Roos
Figure 2: Rank order College of Europe Bruges

Asking the teachers of College of Europe Bruges for their experiences with D-PAC, they were very positive. D-PAC was perceived as clear and easy to use. According to the teachers, the method of comparative judgement was straightforward and appropriate for their assessing task. However, the teachers felt the need to provide more information than they could and suggested to include a pass/fail (or ‘very good’/ ‘very bad’) button and a “I cannot choose!” button.

The teachers perceived the time investment of the assessment via D-PAC as more or less the same as in previous assessments using other methods. But, the time investment in D-PAC was considered as better time for money, given the result of a reliable rank order.

Altogether, asking the teachers whether or not they would use D-PAC again for similar assessments in the future, they all agreed: “Yes!”. To conclude: the try-out partnering College of Europe Bruges turned out to be fruitful, both in terms of research findings as in terms of unrolling D-PAC in practice!

D-PAC presentatie en workshop op ORD 2016 Rotterdam

Het D-PAC tem is trost volgende presentatie en workshop aan te kondigen:

Opleiden – presentatie & opdracht

Kwaliteitsvol beoordelen en feedback geven: Brengt een comparatieve aanpak soelaas?

door Marije Lesterhuis, Universiteit Antwerpen

Het beoordelen van papers van studenten is geen sinecure. Recent is paarsgewijze vergelijking (ofwel comparative judgement) als alternatieve beoordelingsvorm geïntroduceerd. Bij deze methode vergelijken meerdere beoordelaars meerdere paren van papers en geven telkens aan welke het beste is. Alhoewel de methode haar nut voor summatieve toetsen meermaals bewezen heeft, is er nog weinig gekend over de kwaliteit van de feedback die met deze methode genereerd wordt. Gedurende deze sessie willen wij ingaan op hoe paarsgewijze vergelijking werkt en nodigen we de deelnemers uit om in kleine groepen op de kwaliteit van de feedback te reflecteren.

Voor het volledige programma  klik hier.

 

D-PAC successfully handles video-material on large scale

A first pairwise comparison experiment with video material in D-PAC is successfully completed. The goal of this experiment was twofolded: (1) test the tool on the scalability using videos; (2) and test the inter-rater reliability.

A group of 134 students in Education Sciences had to judge 9 clips on the quality of the simulated scientific semi-structured interview demonstrated. The pairwise comparisons were all scheduled synchronously. So, in total 134 assessors were simultaneously interacting with the D-PAC system which was sending out video clips to these assessors. During the experiment no technological issues arose, leading to a very positive conclusion on the scalability of the D-PAC tool.

In order to test the inter-rater reliability the group of assessors was split in three random groups consisting out of 46, 44 and 44 assessors. All of the groups assessed the video’s in a comparative manner. The only difference between the groups was in terms of providing feedback when every comparison was completed. Group 1 was not specifically instructed to give any argumentation or feedback during the process. The second group was asked to give a short overall argumentation for their choice after each comparison. Group 3 was asked to write down some positive and negative features of each interview after each comparison. The amount of comparisons each group made was 520, 354 and 351 comparisons, respectively.

Based on the pairwise comparison data we calculated the Scale Separation Reliability for each of the three groups of assessors separately. The results are given in Table 1. From this table it can be seen that the reliabilities are high (.91 – .93).

Table 1. Scale separation reliability and average number of comparisons per video

Scale Separation Reliability Average number comparisons per video
Group 1 .93 104
Group 2 .93 79
Group 3 .91 78

 

To provide an answer on the question of inter-rater reliability we calculated the correlations between the estimated abilities (based on the Bradley-Terry –Luce Model) of each of the three assessments (see Table 2).  The Spearman rank correlations between the two assessments in which assessors had to provide an argumentation (Group 2) and where assessors had to provide feedback (Group 3) is the highest (.87). The Spearman rank correlations between the scores resulting from the assessment without any argumentation (Group 1) and the two other conditions are somewhat smaller (.82 and .84). Overall these correlations are high.

 

Table 2. Spearman Rank Correlations between scores coming from the 3 groups of assessors

Group 1 Group 2 Group 3
Group 1 1
Group 2 .82 1
Group 3 .84 .87 1

 

GiveGiven that each of the 36 possible pairs were assessed by multiple assessors within and between the three groups, we were able to calculate the agreement between assessors for each possible pair. In Figure 1 the agreement is plotted per pair, split up for the three groups of assessors. As shown, the average agreement in each group overall is around 77%. For some pairs the agreement is only 50%, for other pairs the agreement is 100%. These differences can, of course be partially attributed to the fact that in some of the pairs are more difficult to judge than some other pairs. Comparing the results of the three groups showed no significant differences.

fig 1 blog 3

To conclude, this pairwise comparison experiment first of all demonstrates the robustness of the tool to deal with large numbers of assessors assessing video clips simultaneously. From the resulting scales and pairwise comparison data learned us that the inter-rater reliability seems to be rather high as well.